Σοφία Παπαπάνου CPDT-KA, ACDBC  t: 6946794754  e: info@themoderndogtraining.gr

Σοφία Παπαπάνου CPDT-KA, ACDBC 

t: 6946794754  e: info@themoderndogtraining.gr

Ποιά είναι η σωστή ηλικία για να ξεκινήσω να εκπαιδεύω τον σκύλο μου;

Απο την πρώτη μέρα που έρχεται στο σπίτι σας! Κάθε σκύλος μαθαίνει και αναπτύσσει συμπεριφορές κάθε μέρα που περνάει. Για τα κουτάβια η ιδανικότερη ηλικία ξεκινάει από την ένατη εβδομάδα της ζωής τους για απλά πράγματα (εκπαίδευση τουαλέτας, εισαγωγή στο crate, χειρισμοί, κοινωνικοποίηση, δάγκωμα, μάσημα αντικειμένων) θέτοντας έτσι τις βάσεις για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία.

Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;

Η συνολική διάρκεια των μαθημάτων κυμαίνεται από 6-12 εβδομάδες με συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα ανάλογα την υπηρεσία και κάθε μάθημα έχει διάρκεια 1 – 1,5 ώρα.

Ποιά μέθοδο χρησιμοποιείτε για την εκπαίδευση;

Η πρακτική μέθοδος που ακολουθούμε στηρίζεται στη μέθοδο της θετικής ενίσχυσης σύμφωνα πάντα με τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης της Συμπεριφοράς. Η επιστημονική κοινότητα έχει καταρρίψει πολλά χρόνια τώρα απαρχαιωμένες πρακτικές εκπαίδευσης που στηρίζονται στη χρήση ψυχολογικής ή σωματικής πίεσης στο σκύλο μας. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας αντικατοπτρίζεται και στη σχέση που θέλουμε να έχουμε μαζί του στο μέλλον!

Μέσω της χρήσης επιβράβευσης και τεχνικών κινητοποίησης οι σκύλοι είναι πιο πρόθυμοι να μάθουν και μακροπρόθεσμα αποκτούν ισχυρότερο κίνητρο. Ένας σκύλος που έχει κίνητρο να εκπαιδευτεί είναι πιο αξιόπιστος από ένα σκύλο που πιέζεται να το κάνει!

Θα πρέπει να ασχοληθώ και εγώ με την εκπαίδευση;

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μάθετε πως να συμβιώνετε αρμονικά με τον σκύλο σας αναπτύσσοντας ένα κώδικα επικοινωνίας μεταξύ σας. Ο εκπαιδευτής είναι αυτός που σας δείχνει τον τρόπο, σας καθοδηγεί και σας συμβουλεύει. Τελικός σκοπός μας είναι, έχοντας τις βάσεις της εκπαιδευτικής πρακτικής, να μπορείτε αποτελεσματικά να διαχειριστείτε οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει στη μετέπειτα ζωή σας.

Υπάρχουν σκύλοι που δεν εκπαιδεύονται;

Για τους σκύλους ισχύει ότι με τους ανθρώπους. Κάθε σκύλος, ανεξάρτητα με το μέγεθος, τη φυλή ή την ηλικία, μπορεί να μάθει νέα πράγματα. Αυτό που μπορεί να διαφέρει από σκύλο σε σκύλο είναι η ευκολία αφομοίωσης η οποία εξαρτάται συνδυαστικά από πολλούς παράγοντες όπως ο χαρακτήρας, η ηλικία, οι συνθήκες διαβίωσης και η συνεργασία / συνέπεια του κηδεμόνα.

 

  • 1
  • 2

Σοφία Παπαπάνου CPDT-KA, ACDBC

Tηλ: 6946794754

e-mail: info@themoderndogtraining.gr