Εκπαιδεύουμε τους σκύλους και μαθαίνουμε στους ανθρώπους πως να επικοινωνούν μαζί τους
·Βασική υπακοή ·Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς ·Εκπαίδευση κουταβιών ·Κοινωνικοποίηση
Certified Dog Trainer (CCPDT) / Certified Dog Behavior Consultant (IAABC)